КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ
І-ІІІ СТУПЕНІВ ім. М.І.ЖУЖОМИ

МЕТОДИЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН, ОСНОВ ЗДОРОВ`Я ТА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
МЕТОДИЧНЕ ОБ`ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН, ОСНОВ ЗДОРОВ`Я ТА ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

 

 

ТУТ МАЄ БУТИ ФОТО ВЧИТЕЛІВ

РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ ЗАВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА ЗДОРОВ`ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Нормативно – правове забезпечення

1. Програма з біології для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту, академічний рівень (зі змінами, наказ МОН України № 826 від 14.07.2016)

2.Біологія 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 128 с.

3. Біологія 6– 9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів.Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

4. Програма з біології для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивчення біології (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти) Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 983

5. 7-11 класи Збірник навчальних програм курсів за вибором та факультативів з біології для до профільної підготовки та профільного навчання. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009 (2014). – 246 с.

6. Природознавство  5  клас. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

7. Географія  10  клас.  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень (доопрацьована та затверджена наказом  МОН України від 14.07. 2016 № 826)

8. Географія  6– 9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

9. Екологія  10-11 класи. Програма для профільного навчання  учнів  ЗНЗ (рівень стандарту, академічний рівень). Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.10.2010 № 1021

10. Економіка  11  клас.  Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Географія. Економіка. 10-11 класи  Рівень стандарту, академічний рівень (доопрацьована та затверджена наказом  МОН України від 14.07. 2016 № 826)

11. Навчальна програма з фізичної культури  для загальноосвітніх навчальних закладів 5–9 класи. Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

12. Навчальна програма з фізичної культури  для загальноосвітніх навчальних закладів 10 – 11 класи. Рівень стандарту. Розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 24 від 14 січня 2004р.

Склад методичного об’єднання

 

 

Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Над чим працює

 

1

Ащеулова

Інна

 Петрівна

Вчитель географії, екології та природознавства, спеціаліст вищої категорії 

Формування ключових життєвих компетенцій учнів на уроках географії шляхом використання різноманітних форм контролю та перевірки знань

 

2

Кострова

Любов Олександрівна

Вчитель основ здоров’я, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти

Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя шляхом навчання на засадах розвитку життєвих навичок

 

3

 Ткачова

Ольга Денисівна

Вчитель хімії, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії шляхом впровадження проектних технологій 

 

4

Шилова

Наталія Василівна

Вчитель біології, спеціаліст вищої  категорії, вчитель методист

Формування ключових компетентностей учнів шляхом впровадження технології  проектів

 

 

5

Сорока

Віктор Михайлович

Вчитель фізичної культури, спеціаліст вищої категорії

Підвищення ефективності навчання учнів грі у волейбол на уроках фізичної культури та в позаурочних формах навчання

6

Артамонов

Сергій Геннадійович

Вчитель фізичної культури, спеціаліст ІІ категорії

 Шляхи формування потреби до регулярних занять фізичними вправами в молодших школярів

 

7

Нінько

Світлана Миколаївна

Психолог, спеціаліст

Формування психологічно компетентної особистості в умовах інтернатного закладу

 

 

 

Аналіз роботи методичного об’єднання за 2016 - 2017 н.р.

 

Протягом 2016-2017 н.р. методичне об’єднання продовжувало працювати над проблемою «Формування життєвої компетентності особистості в процесі викладання природничих дисциплін» згідно головних напрямків роботи, якими були: посилення практичної спрямованості та особистісної орієнтації змісту освіти; реалізація діяльнісного підходу у навчанні дисциплін; формування інформаційної культури (компетентності), вмінь працювати з різними джерелами інформації (довідниками, словниками, визначниками, електронними навчальними виданнями; підвищення виховного потенціалу природничої освіти на основі розвитку життєвих навичок.

 На кінець навчального року склад методичного об’єднання був наступним – 6 вчителів: спеціалістів вищої категорії – 4, серед яких 1 учитель–методист та 1 старший учитель,  спеціаліст другої категорії – 2.

 Вчитель методичного об’єднання:  Кострова Л.О. нагороджена грамотою обласної державної адміністрації управління  освіти і науки.

Вчителі Шилова Н.В., Ащеулова І.П., отримали подяку Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

Шилова Н.В. -   грамоту Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації 

  

Результати участі учнів в Олімпіадах:

 

У ІІ етапі  Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії учні вибороли 2 призових місця: Борщ Максим (8-Б клас) виборов  -  ІІ  місце,

Усок Ілля  (9-Б клас) - ІІІ місце                  

                                                                                                                      Учитель Ткачова О.Д.

 

У ІІ етапі Всеукраїнської учнівської  олімпіади з географії учні вибороли 3 призових місця:

      

Сапун Анастасія, 10 клас - I місце

Рябуха Владислав, 9-Б клас - I місце

Усок Ілля. 9 –Б клас – II місце

 

У  III етапі з географії Рябуха Владислав, 9-Б клас - III місце

                                                                                                                  Учитель Ащеулова І.П.                                                                              

 

У ІІ етапі  Всеукраїнської учнівської  олімпіади з екології учні вибороли 1 призове місце:   

Данильченко Анна (11 клас) - І місце

У III етапі з  екології Данильченко Анна посіла III місце               Учитель Ащеулова І.П.                                                                           

 

У ІІ етапі  Всеукраїнської учнівської  олімпіади з біології учні вибороли 5 призових місць:

 

Борщ Максим 8-Б клас – І місце

Солдаткін Олег 8-Б клас – ІІ місце

Армен Станіслав 9-Б клас – І місце

Учитель  Шилова Н.В

Сапун Анастасія 10 клас – І місце

Ащаулов Владислав 10 клас  - ІІ місце

 

                                                        Учитель Сакун О.П. 

 

У ІІІ етапі з біології    Максим Борщ - ІІІ місце, Армен Станіслав – ІІ місце

                                                                                                                  Учитель  Шилова Н.В.

 

Загальний підсумок участі у  ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад 11 переможців, у ІІІ етапі – 3 переможці.

 

 

 

Участь у конкурсах:

 1. Всеукраїнський конкурс міжшкільних проектів Dream Eco (Чиста мрія).

       Данильченко Анна 11 клас -  II місце (Республіканський рівень).

 1. Конкурс-захист наукових робіт учнів –членів МАН України

       Данильченко Анна 11 клас -  I місце на II етапі, учасниця III етапу, «Оцінка стану 

навколишнього середовища за комплексом ознак деревних рослин міста Глухова»

 1. Обласна науково-практична конференція «Перший крок у науку».

Сапун Анастасія, 10 клас - I місце, «Аналіз статево-вікової структури населення міста

Глухова та Глухівського району».

Учитель географії Ащеулова І.П.

 

 1. ІІ Всеукраїнський Інтернет конкурс «Учитель року - 2017» за версією науково-популярного природничого журналу «Колосок», Диплом у номінації «Біологія», учитель ерудит, Шилова Н.В.   
 1. Міжнародний природничий інтерактивний конкурс «Колосок осінній 2016» :

Брали участь 65 учнів молодшої школи, вибороли 65 дипломів «Золотий колосок».

Брали участь 21 учень середньої та старшої школи, вибороли 1 диплом  «Золотий  

колосок», 17 дипломів «Срібний колосок», 3 дипломи учасників.

Учитель Сакун О.П.  

 

 Участь у конференціях:

 1.  VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Біологічні дослідження -2017»

     Житомирський державний університет імені Івана Франка. 14-17 березня 2017 р. Шилова Н.В.

 1.  Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання медицини і біології» Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. 30 травня – 1 червня 2017 р. Шилова Н.В., Ащеулова Н.В.

 

Публікації:

 

 1. Стаття у матеріалах VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Біологічні дослідження -2017» Житомирського державного університету імені Івана Франка «Дослідження дерматогліфічних показників для ідентифікації         монозиготних близнюків», Шилова Н.В.
 2. Стаття у матеріалах  Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання медицини і біології» Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка «Технологія відтворних досліджень як необхідна складова в циклі підготовки біологів і медиків», Шилова Н.В.
 1. Стаття у матеріалах Міжнародної  науково-практичної конференції  «Актуальні питання медицини та біології», «Вплив    рослин - біофільтрів   на здоров'я учнів школи», Ащеулова І.П.
 2. Розробка уроку з  екології 11 клас з теми «Категорія «біорізноманіття». Генетичне, видове та екосистемне біорізноманіття.» Вид.група «Основа»,  Учительський журнал on-linе http://teacherjournal.in.ua/  28.01.2017Ю Ащеулова І.П.
 3. Розробка позакласного заходу для учнів 8 класу. Інтелектуально-пізнавальна гра «Подорож просторами Землі».  Часопис «Все для вчителя», березень 2017,

Ащеулова І.П.

Участь у  семінарах:

 

 1. 28.09.2016 Обласний семінар вчителів географії. «Розвиток інтелектуально-творчих здібностей у позакласній роботі з географії».  Конотопська ЗОШ №10, Конотопська санаторна школа-інтернат., Ащеулова І.П.
 2. 17.10.2016 Обласний семінар-нарада з біології та екології. «Методичні аспекти проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології та екології».  Сумський ОІППО, Ащеулова І.П.
 3. 20.04.2017 Міський семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи. «Передовий педагогічний досвід – учора, сьогодні, завтра». Виступ Ащеулової І.П. «Розвиток творчих здібностей  школярів шляхом  упровадження інноваційних педагогічних  технологій   на уроках географії та в позаурочний час». 
 4. 28.02.2017 Міський семінар вчителів географії на базі школи-інтернату. «Реалізація практичного компоненту шкільних програм на уроках географії та економіки». Проведення Ащеуловою І.П. відкритого уроку в 6 класі  з теми «Атмосфера».
 5. Вебінар  творчого об’єднання «Соняшник» «Біологічна освіта в сучасній українській школі»  31.03.2017  Шилова Н.В.

 

У 2016-2017 н.р.  у міському конкурсі на кращий кабінет, кабінет біології школи отримав перемогу, грамоту відділу освіти Глухівської міської ради та грошову премію. Завідувач кабінетом Шилова Н.В.

 

За результатами роботи у 2016 – 2017 н.р. методичне об’єднання стало переможцем у номінації «Методичне об’єднання року» й нагороджено Грамотою адміністрації школи та грошовою премією.

 

 

 

ТЕМАТИКА КОЛЕКТИВНИХ ЗАСІДАНЬ

 

ВЕРЕСЕНЬ

 1. 1.     Аналіз роботи методичного об’єднання за 2016-2017 н.р. і основні напрямки роботи на 2017-2018 н.р.

 

 1. 2.     Ознайомлення з оновленими програмами та  інструктивно-методичними рекомендаціями для забезпечення якості навчально-виховного процесу у 2017-2018 н.р.

 

 1. 3.     Організація, порядок проведення та затвердження завдань І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з біології, географії, екології,  хімії.

 

 1. 4.     Планування роботи щодо проведення Всеукраїнського інтерактивного природничого конкурсу «Колосок», «Геліантус».

 

 1. 5.      Підготовка до  атестації школи.

 

 1. 6.      Затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2017-2018 н.р.

 

 1. 7.     Затвердження календарного планування з предметів на І семестр. 

 

ГРУДЕНЬ

 

 1. 1.     Аналіз результатів II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, організація роботи з учнями щодо підготовки до III етапу.

 

 

 1. 2.     Затвердження календарного планування з предметів на ІІ семестр.

 

 

 1. 3.     Формування позитивної   мотивації на здоровий спосіб життя шляхом навчання на засадах розвитку життєвих навичок.

 

ЛЮТИЙ

 

 1. 1.     Підведення підсумків участі  учнів у III етапі Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад.

 

 1. 2.     Формування психологічно компетентної особистості в умовах інтернатного закладу.

 

 1. 3.     Формування ключових життєвих компетенцій учнів на уроках географії шляхом використання різноманітних форм контролю та перевірки знань.

 

 1. 4.     Підведення підсумків участі команди учнів школи у Всеукраїнському інтерактивному природничому конкурсі «Колосок».

 

 1. 5.     Звіт вчителів, які проходять педагогічну атестацію.

 

КВІТЕНЬ

 

 1. 1.      Шляхи формування потреби до регулярних занять фізичними вправами в молодших школярів.

 

 1. 2.      Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії шляхом впровадження проектних технологій.

 

 1. 3.     Огляд методичної літератури. 

ТРАВЕНЬ

 

 1. 1.     Огляд методичних доробок вчителів методичного об’єднання, які будуть представлені на серпневій конференції педагогічних працівників.

 

 

 1. 2.     Підсумки роботи методичного об’єднання.     


Создан 07 дек 2017