КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ
І-ІІІ СТУПЕНІВ ім. М.І.ЖУЖОМИ

Методичне об’єднання точних наук
 

 

Упевнена, що вчителями не стають, ними народжуються. Хоча, звичайно, вчитель – це не тільки Божий дар, а й дуже відповідальна та наполеглива праця і серце, віддане дітям.

Щоденне спілкування з дітьми дає мені силу, радість життя, надію на те, що і я буду чимось корисна для України. Почуваюся щасливою, коли в дитини загоряються цікавістю оченята, коли я бачу, що в дитячій голівці народжується ідея, коли дитина з радістю поспішає вранці до школи.

Увесь час пам’ятаю, що повинна бути для учнів зразком у всьому, тому постійно тримаю руку на пульсі сучасності .

 

 

Сіємо розумне, добре, вічне.


 

 

Тема , над якою працюють вчителі

методичного об’єднання точних наук

2017-2018 н.р.

 

 

«Використання інноваційних форм роботи, як засіб оптимізації особистісного зростання учителя та учня»

 

 

Нормативно-правове ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ МАТЕМАТИКИ у 2017-2018 н.р.

 

У процесі викладання математики слід керуватися такими нормативними документами:

1. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016
№ 988-р).

2. Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року (Указ Президента України від 25.06.2013 № 344/2013).

3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 №1392).

4. Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах аказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641).

5. Положення про екстернат у загальноосвітніх навчальних закладах (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 
№ 369. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.03.2017 за
№ 16/30284).

6. Положення про дистанційне навчання (затверджено наказом  Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 № 466. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 за № 703/23235 (із змінами,внесеними згідно з Наказами Міністерства освіти і науки № 660 від 01.06.2013, № 761 від 14.07.2015).

 

 

 

 

7. Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 за № 1318/20056).

8. Положення про Всеукраїнські учнівські Інтернет-олімпіади (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 11.06.2012 № 671. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.06.2012 року за № 1074/21386).

9. Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні та срібну медаль «За досягнення у навчанні» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 354/26799).

10. Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016  № 8. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 за № 184/28314).

11. Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної освіти (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.02.2015 за № 157/26602).

12. Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2012 № 1423. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 44/2257620).

13. Положення про Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 07.05.2012 № 552. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24.05.2012 за № 819/21131).

 

 

 

14. Положення про класи з поглибленням вивченням окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.04.2009 № 312).

15. Типовий перелік засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 22.06.2016 № 704).

16. Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №804).

17. Про затвердження навчальних програм для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2016 № 826).

18. Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 № 1222).

19. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 № 329. Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.05.2011 за №566/19304).

20. Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 № 996).

21. Про структуру 2017-2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 №1/9-315 ).

22. Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році (лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 № 1/9-436).

 

 

 

23. Про особливості викладання математики (рівень стандарту)в
10-11 класах загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 30.09.2016 №1/9-514).

24. Методичні рекомендації щодо впровадження SТЕМ-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017-2018 навчальний рік (лист Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 № 21.1/10-1470).

25. Про затвердження переліку підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету в 2017 році (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.05.2017 № 669). 

26. Про видання підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів за кошти державного бюджету в 2017 році (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.05.2017 № 670).

27. Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 № 882).

28. Про безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.02.2012 №1/9-72).

29. Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 2-11 класах (лист Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 1/9-529).

30. Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 № 1/9-651).

31. Про нормативи граничної наповнюваності класів, груп, гуртків та нормативи поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у середніх закладах освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002
№ 128).

 

 

 

 

 

32. Інструкція про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров’я (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я від 01.02.2013 № 72/78 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.02.2013 за № 288/22820).

33. Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності (наказ Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 № 423).

34. Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496).

35. Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІ ступенів (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2000 № 240).

36. Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань розроблення інструкцій з безпеки проведення навчально-виховного процесу в кабінетах природничо-математичного напряму (лист Міністерства освіти і науки України від 17.07.2013 № 1/9-498).

37. Про проведення фінального етапу XХ Всеукраїнського турніру юних математиків імені М. Й. Ядренка (лист Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України від 09.06.2017 №21.1/10-1049).

38. Про результати проведення IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2016-2017 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки України від 31.05.2017 № 770).

39. Про проведення Всеукраїнських учнівських Інтернет-олімпіад з математики, фізики, хімії, біології, географії, економіки, інформатики, інформаційних технологій у 2017-2018 навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 № 841).

 

 

 

 

40. Про завершення дослідно-експериментальної роботи за науково-педагогічним проектом «Росток» у початковій школі та впровадження педагогічної технології «Росток» у загальноосвітніх навчальних закладах (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.08.2014 №905).

41. Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах (лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2017
№ 1/11-8269).

42. Про Типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.07.2017 № 995)


 

 

Список членів кафедри 

 

Прізвище, ім’я  по батькові вчителя

 

Стаж

Категорія звання

 

Нагороди

Освіта, спеціальність

1.

 

Кутняк І.М.

 

 

23

 

Вища, старший вчитель

 

Грамота М О. і науки України. Грамота обласного управління освіти

Вища, вчитель фізики і математики

 

 

2.

 

 

Никоненко З.О.

 

22

 

Вища

 

Грамота міського відділу освіти

Грамота обласного управління освіти

 

Вища, вчитель фізики і математики

3.

Горий В.В.

 

4

Друга

Грамота міського відділу освіти

 

Вища, вчитель   математики, інформатики    

 

4.

 

Зайцева Г.М.

 

4

Друга

Грамота міського відділу освіти

 

Вища, вчитель   математики, інформатики    

 

5.

 

Мінченко О.В.

 

6

ІІ категорія

 Грамота районного відділу освіти

Вища, вчитель   фізики, математики, ОБЖД,  астрономії.

 

6.

 

Павленко Є.О.

 

2

 

спеціаліст

 

Вища, вчитель   фізики, математики, інформатики, ОБЖД,  астрономії.

 

 

 

Атестація вчителів 

 

Прізвище, ім’я  по батькові вчителя

 

Рік

Попередня атестація та її результати

 

1.

 

Кутняк І.М.

2020

2015

Вища категорія, старший вчитель

 

2.

 

Никоненко З.О.

2021

2016

Вища категорія

 

3.

 

Горий В.В.

 

2021

2016

ІІ категорія

 

4.

Зайцева Г.М. 

 

2021

2016

ІІ категорія

 

5.

Мінченко О.В.

 

2020

2015

ІІ категорія

 

6.

Павленко Є.О.

2020

2015

спеціаліст

 

 

Тематика колективних засідань

 Вересень 

 1. 1.    Аналіз роботи методичного об’єднання у 2016-2017 н.р. і основні напрямки роботи у 2017-2018 н.р. та з атвердження плану роботи методичного об’єднання на 2017-2018 н.р.
 2. 2.    Ознайомлення з наказами про викладання математики, фізики,астрономії, економіки та  інформатики   у 2017-2018 н.р. (наказ  МОНУ №804  від 07.06.2017 р. оновлена програма для 5-9 класів, наказ МОНУ від 14.7.2016 №826 для учнів 10-11 класів)
 3. 3.    Ознайомлення з переліком навчальних програм, підручників, навчально-методичних посібників, рекомендованих МОНУ для використання в загальноосвітніх навчальних закладах (лист МОНУ від 17.08.2017 р. № 1/11 - 8269)
 4. 4.    Затвердження календарно-тематичних планів на 2017-2018 н.р.
 5. 5.    Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання.

 

 

 

 

 

 

 

Вересень 

1. Затвердження матеріалів до І етапу Всеукраїнських предметних олімпіад з математики, фізики, інформатики,астрономії та економіки 

2.Заохочення учнів до участі в українсько-естонському освітньому он-лайн проекті «МІКСІКЕ»

 Жовтень

1. Нові критерії оцінювання

 2.Ведення шкільної документації.

3. Про підготовку до участі учнів у конкурсі з інформатики «Бербас-2017»

4.Індивідуальна робота з учнями.

Листопад 

1.Аналіз результатів першого туру предметних олімпіад.

2. Огляд методичної літератури.

4. Про підготовку до участі учнів у Всеукраїнському конкурсі з математики «Кенгуру-2017»

5.Педгогічний програмний продукт Geogebra для розв’язування завдань з параметрами.

6.Основи теорії та методики оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи.

 

 

 

 

 

 

Січень  

 1. 1.    Аналіз результатів другого туру предметних олімпіад.
 2. 2.    Підготовка до участі в конкурсі „Кенгуру - 2018” ,«Левеня-2018»,
 3. 3.    Затвердження календарно-тематичних планів на ІІ семестр  2017-2018 н.р.

4. Обговорення результатів учнів в участі в українсько-естонському освітньому он-лайн проекті «МІКСІКЕ»

 

Березень

 1. 1.    Виставка педмайстерності. Розгляд матеріалів до участі у виставці.
 2. 2.    Використання комп’ютерної техніки на уроках фізики та математики.
 3. 3.    Використання платформи ПРАГЛІМЕ для тренування в учнів (незалежно від віку) навичок усного рахунку.

 

 

Травень 

 1. 1.    Про підготовку до ДПА та ЗНО.
 2. 2.    Затвердження матеріалів до державних підсумкових атестацій.

 

 

 

 

 

Основні завдання

  МО

 

Прізвище, ім’я  по батькові вчителя

 

Над чим працює

Форма завершення роботи

 

Термін

 

 

1.

 

Кутняк І.М.

Уроки з комп’ютерною підтримкою в процесі вивчення математики

Методична розробка

 березень

 

2.

 

Никоненко З.О.

Використання інноваційних технологій на уроках математики

Розробка циклу уроків

березень 

 

3.

Міщенко О. В

 Використання інтерактивних методів навчання на уроках фізики

Розробка циклу уроків

березень

 

4.

Зайцева Г. М.

Впровадження нестандартних форм навчання як засіб формування та розвитку інноваційної особистості

 Дидактичні матеріали з алгебри та геометрії для 8 класу

березень

5.

Горий В. В.

«Вектори у тестах ЗНО»

Збірка задач для 9 класу

березень

6.

Павленко Е. О.

Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках інформатики

 Методичний  посібник

березень

 

 

 

 

 

Звіт вчителів МО точних наук

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики

Вчителі

Учні

Місця

Кутняк Ірина Михайлівна

Савощенко Світлана, 11кл

ІІІ

Никоненко Зоя Олексіївна

Вавілов Артем, 10 кл

ІІІ

 

Шулік Ростислав, 6 кл

ІІІ

Горий Віталій Вікторович

Босенко Артем, 9 кл

І

Зайцева Галина Миколаївна

Папаяні Дмитро, 8 кл

ІІІ

 

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики та астрономії

Вчителі

Учні

Місця

Фізика

Мінченко Оксана Василівна

Борщ Максим, 8 кл

І

 

Болбот Анастасія, 7 кл

І

Астрономія

 

Янченко Юлія, 11 кл

ІІІ

 


 

 

ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики та інформаційних технологій

Вчителі

Учні

Місця

Інформатика

Павленко Євгеній Олександрович

Маринченко Наталія, 11 кл

ІІІ

Інформаційні технології

 

Солдаткін Олег, 8 кл

ІІІ

Конкурси

Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру»

Всього

Відмінний результат

Добрий результат

Учасник

28

16

10

2

 

Міжнародний  математичний конкурс «Кенгуру»

Всього

Відмінний результат

Добрий результат

Учасник

83

10

45

28

 

Міжнародний фізичний конкурс «Левеня»

Всього

Відмінний результат

Добрий результат

Учасник

31

6

13

12

 


 

 

Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерного мислення «Бербас»

Всього

Відмінний результат

Добрий результат

Учасник

15

-          

12

3

 

Пройшов тиждень точних наук. Матеріали тижня педагогічної майстерності МО вчителів точних наук будуть представлені на серпневій конференції.

Творча група вчителів кафедри працює над темою: «Особливості викладання математики за Новим Державним стандартом».

Вчителі підготували розробки уроків  та методичний посібник вчителя Мінченко О. В. : «Використання інтерактивних методів навчання на уроках фізики»

Вчителі постійно беруть участь в методичних обєднаннях міста.

Вчитель інформатики Павленко Є. О. брав участь у конференції Шосткинський інститут СумДУ «Хмарні технології як освітній сервіс»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обновлен 07 дек 2017. Создан 30 ноя 2017